098 917 0432 info@javnanabava.com.hr

PJR Plus je novo ime već poznatih DIB edukacija iz javne nabave. Projekt jednako razvoj je proširio svoju ponudu edukacija sa vama već dobro poznatim DIB edukacijama i time vam omogućio čitav niz pogodnosti. Edukacije DIB pametna rješenja postala su PJR Plus edukacije!

 

NOVO – posebne pogodnosti


20% popusta na PJR Plus i sve PJR edukacije
30 minuta PJR besplatnog savjetovanja u javnoj nabavi (ostvaruje se upitom na e-mail: info@javna-nabava.info)
Zbornik članaka u javnoj nabavi u elektroničkoj verziji
PJR KLUB – 3 puta godišnje dobivate BESPLATNI poludnevni seminar
Savjetovanje u području EU fondova

Redovito usavršavanje iz javne nabave

SVIM POLAZNICIMA OSIGURAN JE BESPLATAN RUČAK U HOTELU PANORAMA 

 Datum  Naziv programa
 Predavači                  Mjesto                                  
Program
22.05.2019. Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka Ivica Pranjić, dipl.oec, Stana Dolenac, dipl.iur Opatija, Hotel Kvarner, Ul. Pava Tomašića 2 Završeno
13.05.2019.  Pravna zaštita - postupanja iz prakse  Goran Matešić. dipl.iur. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 16.04.2019.  Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i specifičnosti povezane s nepravilnostima Ivica Pranjić, dipl.oec Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 15.04.2019.

 Registar ugovora, upravni nadzor, upravljanje ugovorima

Iva Šuler, dipl.iur., Biljana Lerman, dipl.iur. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 19.03.2019.  Izrada dokumentacije o nabavi za predmet nabave izvođenje građevinskih radova i izrada i predaja e-ponude Ivica Pranjić, dipl.oec Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 18.03.2019.  Registar ugovora, upravni nadzor, upravljanje ugovorima Iva Šuler, dipl.iur., Biljana Lerman, dipl.iur Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 26.02.2019.  Praksa i najvažnije aktualnosti u javnoj nabava s naglaskom na pregled I ocjenu ponude Marijana Šperanda, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 18.12.2018.  Najnovija praksa DKOM-a; Planiranje nabave Iva Šuler, dipl.iur., Biljana Lerman, dipl.iur. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 17.12.2018.  STRATEŠKA JAVNA NABAVA S UPRAVLJANJEM RIZICIMA,KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR I RAD S e-ESPD OBRASCEM,PREGLED I OCJENA PONUDA,ENP U PRAKSI Marijana Šperanda, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 19.11.2018.

Postupanje ponuditelja i naručitelja kroz EOJN - ključni koraci kod pripreme i predaje e-ponude uz korištenje modula EOJN-a (prethodno savjetovanje, e-ESPD, e-Žalba, e-ponuda), Postupak otvaranja, pregleda i ocjene od strane naručitelja uz pregled prakse DKOM-a te institut pojašnjavanja - paktični primjeri iz prakse DKOM-a

Ivica Pranjić, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 25.05.2018. PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONSKIH ODREDBI KROZ KLJUČNE FAZE POSTUPAKA, KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR S e-ESPD OBRASCEM I PREGLEDOM I OCJENOM PONUDA,EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, SPECIFIČNOSTI NABAVE JAVNIH RADOVA,
OKVIRNI SPORAZUM
Marijana Šperanda, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno
 14.05.2018.  PRAVNA ZAŠTITA U SUSTAVU JAVNE NABAVE I PRIMJERI IZ PRAKSE DKOM-a  Goran Matešić, dipl.iur. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 27.04.2018.

 Završeno

 Specifičnosti prilikom izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU sredstava; Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016; Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata  Iva Šuler, dipl.iur., Biljana Lerman, dipl.iur. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 16.04.2018.

 Završeno

 Otvoreni postupak javne nabave za naručitelje i ponuditelje po svim fazama postupka kroz relevantnu praksu DKOM-a  Damir Klemenčić, dipl.iur., Nikolina Bačurin, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 20.03.2018.

 Završeno

 Provedba otvorenog postupka; Izrada dokumentacije o nabavi; Specifičnosti sektorskih naručitelja; Rokovi  Iva Šuler, dipl.iur., Biljana Lerman, dipl.iur. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 19.03.2018.

 Završeno

PRAKTIČNA PRIMJENA NOVIH ZAKONSKIH ODREDBI, KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR I FAZE PREGLEDA I OCJENE PONUDA,
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 Marijana Šperanda, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 27.02.2018.

 Završeno

 RADIONICA: IZRADA I OBJAVA PLANA NABAVE I IZMJENA PLANA NABAVE, IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI,
IZRADA PONUDA, TE NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA I PONUDITELJA KOD IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI I PONUDE
 Ivica Pranjić, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 26.02.2018.

 Završeno

 Najvažniji instituti ZJN 2016 kroz praksu DKOM-a, Izmjene ugovora o javnoj nabavi, Odluke naručitelja  Iva Šuler, dipl.iur. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 23.02.2018.

 Završeno

 OBVEZE PREMA NOVIM PRAVILNICIMA U PRIMJENI, KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR, S ESPD OBRASCEM U PRAKSI, PRAKSA PRIMJENE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Marijana Šperanda, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 30.01.2018.

 Završeno

 Planiranje, Pravilnik o e-žalbi, pravna zaštita i praksa DKOM-a  Nikolina Bačurin, dipl.oec., Biljana Lerman, dipl.iur. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

 29.01.2018.

 Završeno

OBVEZE PREMA NOVIM PRAVILNICIMA U PRIMJENI, KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR, S ESPD OBRASCEM U PRAKSI,
PRAKSA PRIMJENE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 Marijana Šperanda, dipl.oec. Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

Program izobrazbe u području javne nabave

 Datum  Naziv programa
 Mjesto       
Prijava         

03.04. - 07.04.2017.

Završeno

Specijalistički program izobrazbe
u području javne nabave prema ZJN 2016
Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9 Završeno

28.11. - 02.12.2016.

 Završeno

Specijalistički program izobrazbe
u području javne nabave

Zagreb, Hotel Panorama, Trg K. Čosića 9

Završeno